Úvodná stránka
Novinky

10.9.2019
V mesiacoch júl - august je dvojmesačná letná vysielacia štruktúra RTVS počas ktorej sa nevysiela v premiére televízna relácia Test Magazín v ktorej podľa Projektu zverejňujeme výsledky testov. V mesiaci august sme mali v pláne ukončiť testovanie slovenských mäsových výrobkov s chráneným označením regionálnej špeciality zaregistrovaným v Európskou Komisiou, testom Liptovských salám. Pri nákupe v bežných obchodných sieťach sme však zistili, že výrobcovia prestali dodávať do obchodnej siete Liptovskú salámu. Na základe toho, sme sa rozhodli odložiť porovnávací test týchto salám a nakúpili sme na testovanie 10 rôznych druhov šuniek. Laboratórne skúšky prebiehajú od augusta a ukončené budú odovzdaním protokolov o skúškach 16. septembra. Po odovzdaní protokolov budú spracované do hodnotiacej tabuľky a samotný test bude zverejnený odvysielaním prvú októbrovú sobotu v RTVS.

26.7.2019
V mesiacoch apríl - máj sme realizovali jeden porovnávací spotrebiteľský test ktorý sme uhradili z vlastných prostriedkov ako náš podiel na spolufinancovaní projektu - test sušených hrozienok.

26.6.2019
Asociácia spotrebiteľov v SR na základe žiadosti dostala od MH SR aj v roku 2019 pridelenú štátnu dotáciu v celkovej sume 10 000,-EUR na projekt Porovnávacie spotrebiteľské testy

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

Trvajte na svojich právach!
Vitajte na stránkach www.pravaspotrebitela.sk. Tieto internetové stránky sú venované ochrane spotrebiteľov na Slovensku a realizuje ich Asociácia spotrebiteľov Slovenska. Vznikli ako súčasť informačnej kampane zameranej na ochranu spotrebiteľov v Slovinsku, Českej republike a na Slovensku. Táto kampaň je financovaná Európskou komisiou a potrvá 10 mesiacov. Kampaň prebieha v niekoľkých fázach a informuje o právach spotrebiteľov pomocou rôznych modelových situácií. O jednotlivých témach budú spotrebitelia informovaný prostredníctvom televíznych reklamných spotov, informačných letákov a pomocou týchto internetových strán.

Okrem základných práv spotrebiteľov Európskej únie tu nájdete interaktívnu mapu Slovenska s adresami a otváracími hodinami spotrebiteľských poradní Združenia slovenských spotrebiteľov a Asociácie spotrebiteľských subjektov.

Svoje spotrebiteľské otázky, problémy ale aj názory môžete mailom posielať aj priamo sem do rubriky diskusné fórum. Na najčastejšie kladené otázky sa odpovede dozviete v rubrike poradňa.

V rubrike brožúry si môžete prečítať letáky tejto kampane. Nájdete v nich všetky témy, ktorým sa táto kampaň na ochranu spotrebiteľov venuje.

V rubrike E-newsroom sa dozviete správy z tlačových konferencií tejto kampane. Na úvodnej stránke si môžete postupne pozrieť televízne spoty.

Ďalšie spotrebiteľské informácie nájdete na internetových stránkach organizácií uvedených v rubrike linky.
Veríme, že vám tieto stránky, ktoré sú denne aktualizované, prinesú úžitok.

Miloš Lauko
Asociácia spotrebiteľov Slovenska


Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou