Úvodná stránka
Novinky

5.11.2008

Klamlivá a zavádzajúca reklama produktu Vanish Inteligence

Asociácia spotrebiteľov Slovenska podala 28.10.2008 Slovenskej obchodnej inšpekcii podnet na zastavenie vysielania zavádzajúcej a klamlivej reklamy výrobku Vanish Inteligence.25.5.2006
Posolstvo komisára EK pre zdravie a ochranu spotrebiteľov k informačnej kampani na Slovensku 

5.5.2006
Dňa 5. mája 2006 bola spustená kampaň pre osvetu spotrebiteľov.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

Trvajte na svojich právach!
Vitajte na stránkach www.pravaspotrebitela.sk. Tieto internetové stránky sú venované ochrane spotrebiteľov na Slovensku a realizuje ich Asociácia spotrebiteľov Slovenska. Vznikli ako súčasť informačnej kampane zameranej na ochranu spotrebiteľov v Slovinsku, Českej republike a na Slovensku. Táto kampaň je financovaná Európskou komisiou a potrvá 10 mesiacov. Kampaň prebieha v niekoľkých fázach a informuje o právach spotrebiteľov pomocou rôznych modelových situácií. O jednotlivých témach budú spotrebitelia informovaný prostredníctvom televíznych reklamných spotov, informačných letákov a pomocou týchto internetových strán.

Okrem základných práv spotrebiteľov Európskej únie tu nájdete interaktívnu mapu Slovenska s adresami a otváracími hodinami spotrebiteľských poradní Združenia slovenských spotrebiteľov a Asociácie spotrebiteľských subjektov.

Svoje spotrebiteľské otázky, problémy ale aj názory môžete mailom posielať aj priamo sem do rubriky diskusné fórum. Na najčastejšie kladené otázky sa odpovede dozviete v rubrike poradňa.

V rubrike brožúry si môžete prečítať letáky tejto kampane. Nájdete v nich všetky témy, ktorým sa táto kampaň na ochranu spotrebiteľov venuje.

V rubrike E-newsroom sa dozviete správy z tlačových konferencií tejto kampane. Na úvodnej stránke si môžete postupne pozrieť televízne spoty.

Ďalšie spotrebiteľské informácie nájdete na internetových stránkach organizácií uvedených v rubrike linky.
Veríme, že vám tieto stránky, ktoré sú denne aktualizované, prinesú úžitok.

Miloš Lauko
Asociácia spotrebiteľov Slovenska


Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou