Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

EURO PRIESKUM Priebežná správa k projektu spotrebiteľského monitoringu cien k 30.11. 2008


 • Sumár za obdobie od júla do novembra 2008  [zip, 3,98 MB]  stiahni
 • Priebežná správa k projektu spotrebiteľského monitoringu cien k 30.11. 2008  [DOC, 0,28 MB]  stiahni


 •      

  ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV ASSOCIATION OF SLOVAK CONSUMERS

  Palisády 22, 811 06 Bratislava, (/fax+ odkazovač : 02 / 544 11 148, zss@zss.sk  www.zss.sk

                                                                                                                                                                            

  EURO – PRIESKUM

  „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri prechode na euro“

   

                     Priebežná správa

        k projektu spotrebiteľského monitoringu cien k 30.11. 2008

   

  V mesiaci júli 2008 zahájilo Združenie slovenských spotrebiteľov v spolupráci so siedmimi občianskymi spotrebiteľskými organizáciami: s Regionálnym združením spotrebiteľov Regionspot N. Zámky,  ZSS-Klubom združenia spotrebiteľov regiónu Zvolen, ZSS-Ochrana spotrebiteľa Oravy,  ZSS-Združením spotrebiteľov Považia a západného Slovenska, ZSS – SOZOS – Košice, Asociáciou spotrebiteľov Slovenska a Slovenským združením ochrany práv pacientov a spotrebiteľov, ďalej so Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri prechode na euro“ - EURO – PRIESKUM.

   

  Na základe konzultácií so zástupcami MH SR, NBS a ŠÚ SR, priebežných správ a ďalších poznatkov – vrátane podnetov zo správy EK a MH SR, anketárov a spotrebiteľov z regiónov - koordinačná pracovná skupina projektu po schválení vedením ZSS, uskutočnila plynulú obmenu ďalších 7 % monitorovaných obchodov a prevádzkarní služieb a oproti východiskovej základnej vzorke došlo už spolu k obmene 26 % predajní a prevádzok. Celkove bolo k 30.11.2008 monitorovaných 692 maloobchodných predajní a prevádzok služieb a v kvalitatívnych sondách ďalších 368 predajní potravinárskeho a spotrebného tovaru a prevádzkach poskytovateľov služieb.

   

  V novembri sa realizovali plánované 2 monitoringy. V poradí 9. monitoring sa uskutočnil 10. – 11.11.2008 v 33 okresoch a 65 monitorovacích miestach, pričom bol uskutočnený záznam cien v 306 predajniach potravinárskeho tovaru, v 104 predajniach spotrebného tovaru a 110 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb – spolu v 520 obchodných zariadeniach. V 12 obchodných zariadeniach (2,3 % sledovaných zariadení) odmietli poverení pracovníci spolu 9 anketárom overiť záznam cien.

   

  Ďalší 10. monitoring sa uskutočnil 25. - 26.11.2008 v 34 okresoch a 68 monitorovacích miestach, pričom bol uskutočnený záznam cien v 316 predajniach potravinárskeho tovaru, v 105 predajniach spotrebného tovaru a 112 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb – spolu v 533 obchodných zariadeniach. V 11 obchodných zariadeniach (2,06 % sledovaných zariadení) odmietli poverení pracovníci spolu 9 anketárom overiť záznam cien.

   

      Prehľad monitorovaných predajní a prevádzok

   

         Tovarové skupiny, služby

   

  Monitoring

  Potraviny

  obuv/textil

  ubyt/strav

  SPOLU

  200807/1

  225

  104

  96

  425

  200807/2

  258

  117

  109

  484

  200808/1

  227

  101

  104

  432

  200808/2

  296

  103

  104

  503

  200809/1

  298

  112

  109

  519

  200809/2

  302

  114

  111

  527

  200810/1

  302

  106

  107

  515

  200810/2

  311

  107

  110

  528

  200811/1

  306

  104

  110

  520

  200811/2

  316

  105

  112

  533

  Duálne zobrazovanie, kde sme pri monitoringu zaznamenali, že dochádzalo k postupnému rozširovaniu – kedy podiel takto označeného tovaru predstavoval ešte v septembri cca 80 % monitorovaných prevádzok, ale v súčasnosti až na nepatrné výnimky (predovšetkým v niektorých obciach okresov východného Slovenska) je už takmer 100 %. 

   

  V reštauračných službách zaznamenávajú anketári naďalej rast cien, aj keď jeho tempo už asi kulminovalo na prelomu októbra a novembra. Veľké cenové odchýlky od republikového priemeru dostatočne presvedčivo naznačujú neodôvodnené zvyšovanie, ale toto nie je preukázateľné, že by súviselo s prechodom na EURO. Preto okrem priameho oslovovania nekorektných podnikateľov  - aktivisti našich regionálnych centier upozorňujú spotrebiteľov v miestnych prostriedkoch masovej komunikácie (rozhlasových a televíznych reláciách, miestnej tlači ap.) na prevádzky, kde sú služby cenove nákladnejšie, ale ich kvalita týmto cenám neodpovedá.

   

   

  V týždňoch od 10.11. do 14.11.2008 a od 24.11. do 28.11.2008 boli vykonané ďalšie 2 kvalitatívne sondy:

  –      potraviny (mliečne a mäsové výrobky) – 32 položiek v 327 predajniach, ktoré nie sú totožné s monitorovanými.

  –      ďalšia v poradí 4. kvalitatívna sonda – ZDRAVOTNÍCKE A POISŤOVACIE SLUŽBY– v spolu v 187 lekárniach a poisťovniach sledované ceny vybraných služieb - spolu 25 položiek.

   

  Získané výstupy budú osobitne vyhodnotené v budúcej priebežnej správe.

   

  Na základe doteraz zistených údajov o cenách a ich vývoji a porovnaním s kritériami na zaradenie kandidátov na tzv. čiernu listinu – nebol ku dňu 30.11.2008 zaradený na verejný zoznam žiadny podnikateľský subjekt a ani žiadna sledovaná prevádzka.

   

  Prípady neodôvodnene zvýšených cien sa prešetrujú, komunikuje sa s jednotlivými podnikateľmi, aby ich prípadné zaradenie na tzv. čiernu listinu bolo korektné a odôvodnené.

   

  Podrobnejšie výstupy z monitoringu nájdete na www.pravaspotrebitela.sk  a  www.zss.sk .

   

   

   

  Správu spracoval: Josef Lounek, I. podpredseda Rady ZSS a koordinátor projektu EURO-prieskum

   

  V Bratislave 3.12.2008

  Poznámka: Kompletnú tlačovú správu spolu s grafmi si môžete stiahnuť v prílohe.

   

     Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou