Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

Trvajte na svojich právach!


Obdobné práva platia v celej Európskej únii.


Letecká doprava


 • Súbor 1  [pdf, 0,20 MB]  stiahni


 • Konečne hodíte pracovné povinnosti za hlavu a vyrazíte na dovolenku, ale odmietnu vám nástup na palubu? Veziete si z exotickej krajiny netradičné suveníry, ale vaša batožina sa stratí? Potrebujete stihnúť pracovnú schôdzu v Londýne, ale váš let má niekoľkohodinové meškanie? Nová legislatíva platná vo všetkých štátoch EÚ vám dáva právo na rôzne kompenzácie, oboznámte sa s nimi.  ODMIETNUTIE NÁSTUPU NA PALUBU


  Niekedy sa stane, že počet miest v lietadle je menší, ako počet cestujúcich. Ak sa svojho rezervovaného miesta dobrovoľne vzdáte, letecká spoločnosť vám musí ako protihodnotu ponúknuť na výber jednu z dvoch možností: a/ náhradnú dopravu do konečnej destinácie, alebo b/ finančnú náhradu letenky (prípadne s bezplatným letom späť do pôvodného miesta odletu).


  Ak sa svojho rezervovaného miesta dobrovoľne nevzdáte, letecká spoločnosť vám musí poskytnúť finančné náhrady:

  • 250 Euro za let s trasou kratšou ako 1500 km
  • 400 Euro za lety s trasou medzi 1500 až 3500 km a za lety v rámci EÚ s trasou dlhšou ako 1500 km
  • 600 Euro za lety mimo územia EÚ s trasou dlhšou ako 3500 km

  Finančnú náhradu môže letecká spoločnosť znížiť, ak meškanie náhradného letu nepresiahne 2, 3 alebo 4 hodiny, podľa vyššie uvedených kategórií letov.

  Letecká spoločnosť vám musí tiež poskytnúť:

  • možnosť výberu medzi finančnou náhradou letenky (prípadne s bezplatným letom späť do pôvodného miesta odletu) alebo náhradnou dopravou do konečnej destinácie a
  • stravu o občerstvenie, prípadne ubytovanie v hoteli (vrátane prepravy) a možnosť využiť telekomunikačné vybavenie.


  Pozor! Letecká spoločnosť môže odmietnuť nástup na palubu aj vtedy:

  • ak cestujúci poruší predpisy platné v krajine odletu, príletu alebo preletu,
  • ak je cestujúci postihnutý prenosnou chorobou, ktorá podlieha povinnému ohlasovaniu
  • ak cestujúci svojim momentálnym telesným alebo duševným stavom ohrozuje bezpečnosť
  • ak cestujúci porušuje svojim chovaním verejný poriadok alebo nie je vhodne oblečený


  ZRUŠENIE LETU


  Obdobné pravidlá pre odškodňovanie platia aj v prípade zrušenia letu. Letecká spoločnosť musí cestujúcemu poskytnúť finančnú náhradu v rovnakej výške ako pri odmietnutí nástupu na palubu, pokiaľ mu zrušenie letu neoznámi dostatočne vopred a neposkytne mu náhradnú dopravu v čase, ktorý sa približuje k pôvodnému času.


  TIP: Letecká spoločnosť vám musí poskytnúť finančné náhrady alebo vrátiť peniaze v hotovosti, bankovým prevodom alebo šekom, prípadne s vaším písomným súhlasom aj v podobe cestovných poukazov do 7 dní.
  DLHÉ MEŠKANIE


  Ak sa včas dostavíte na odbavenie (check-in) ku akémukoľvek letu (vrátane charterového),

  • s odletom z letiska EÚ alebo
  • s príletom na letisko EÚ z letiska mimo EÚ (ak let prevádzkuje spoločnosť z krajiny EÚ) a ak letecká spoločnosť prevádzkujúca let predpokladá meškanie
  • 2 hodiny a viac pre lete s trasou kratšou ako 1500 km
  • 3 hodiny a viac pri letoch v rámci EÚ s trasou dlhšou ako 1500 km
  • 3 hodiny a viac pri letoch mimo územia EÚ s trasou 1500 až 3500 km
  • 4 hodiny a viac pri letoch mimo územia EÚ s trasou dlhšou ako 3500 km

  musí vám letecká spoločnosť zabezpečiť stravu a občerstvenie, prípadne ubytovanie v hoteli (vrátane prepravy) a možnosť využiť telekomunikačné vybavenie.

  Ak meškanie presiahne 5 hodín, letecká spoločnosť vám musí takisto ponúknuť aj vrátenie peňazí za letenku (prípadne s bezplatným letom späť do pôvodného miesta odletu).


  TIP: Ak vám boli práva cestujúceho odmietnuté, podajte bezodkladne sťažnosť priamo v leteckej spoločnosti, ktorá daný let prevádzkuje.  BATOŽINA


  Za škody spôsobené zničením, poškodením, stratou alebo meškaním batožiny v rámci letu prevádzkovaného leteckou spoločnosťou z krajiny EÚ kdekoľvek na svete, máte právo požadovať náhradu škody. V prípade škody na odbavenej batožine uplatnite svoj nárok písomne ihneď po prílete, najneskôr však do 7 dní a pri škode spôsobenej meškaním batožiny najneskôr do 21 dní po jej návrate.


  TIP: Starostlivo si preštudujte podmienky na letenke. Niektoré spoločnosti totiž poskytujú kompenzácie i nad rámec ustanovený legislatívou EÚ.


  Náhradu škody žiadajte od leteckej spoločnosti, s ktorou ste uzatvoril zmluvu, prípadne od tej spoločnosti, ktorá let prevádzkuje (ak ide rôzne spoločnosti).  TIP: Práva cestujúcich (odmietnutie nástupu na palubu, dlhé meškanie, škoda na batožine) sa vzťahujú na pravidelné i chartrové lety medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy všetkých druhov leteckých spoločností, t. j. nízkonákladových spoločností

  i spoločností, ktoré ponúkajú kompletné služby.

   


  Kompletné informácie k téme získate na www.spotrebiteliask.sk

  alebo v regionálnych spotrebiteľských centrách:  www.spotrebiteliask.sk; e-mail: asociaciask@stonline.sk; tel/fax: 052/43 260 47

  www.asu.sk; e-mail: asu@pobox.sk; tel.: 048/413 87 08, 0905 657 277

  www.instbyv.sk; e-mail: jzapletalova@instbyv.sk; tel/fax: 02/5557 5219, 0903 238 090

  www.spotrebitelinfo.sk; e-mail : spotrebitelia@centrum.sk; tel.: 0904 162 123

  www.rzs-p.szm.sk; e-mail: rzs-p@inmail.sk; tel.: 0915 930 245

  e-mail: infospot@orangemail.sk; tel/fax: 02/524 91 911

  e-mail: ssp@iqservis.sk; tel.: 055/633 4930

     Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

   


  Ochraňujeme práva spotrebiteľov tam, kde sily jednotlivca nestačia


  Využíváme na to poradenstvo, spotrebiteľské vzdelávanie, spoluprácu s médiami a ďalšie formy zviditeľňovania aktuálnych spotrebiteľských problémov na slovenskom, ale aj európskom trhu


  Podávame spotrebiteľom pomocnú ruku vo všetkých spotrebiteľských oblastiach, radíme, na čo si treba dávať pozor pri reklamáciach, upozorňujeme na nové zákony, varujeme pred nekalými praktikami obchodníkov


  Pomáhame pri vzdelávaní mladých spotrebiteľov školám, organizujeme súťaže mladých spotrebiteľov


  Sme súčasťou siete európskych spotrebiteľských organizácií, zameraných na informovanie a vzdelávanie spotrebiteľov  www.spotrebiteliask.sk

  VYDANÉ S PODPOROU EÚ  Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

  ul.17. novembra 14

  06401 Stará Ľubovňa

  Volajte poradenské linky:

  052 432 60 47

  0903 032 696

   


   


  Letecká doprava

  1. Zrušili váš let?
  2. Odopreli vám nástup na palubu kvôli nedostatku miest v lietadle?
  3. Meškal váš let dve hodiny a viac?
  4. Poškodila sa, omeškala alebo stratila vaša odbavená batožina?


  Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou