Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

Trvajte na svojich právach!


Obdobné práva platia v celej Európskej únii.


Právo na informácie
Pán Ladislav si kúpil značkovú videokameru, ktorú si aj hneď vyskúšal pri zaujímavých záberoch na víkendovom rodinnom výlete. Keď ju chcel opäť použiť pri rodinnej dovolenke pri mori, zistil, že už nefunguje. Po návrate z dovolenky išiel kameru ihneď reklamovať. Reklamácia bola vybavená až na 30.deň s tým, že bola zamietnutá ako neoprávnená – podľa odborného posudku zmluvného servisu bola príčinou poruchy skutočnosť, že sa do kamery dostala neznáma tekutina. Až po takomto výsledku reklamácie si spotrebiteľ preštudoval užívateľskú príručku a podmienky záruky. Dozvedel sa, že kamera je určená len k používaniu v čistom, bezprašnom prostredí, pri izbovej teplote a nesmie byť vystavená slnečnému ani inému žiareniu, elektromagnetickému poľu, náhlym zmenám teploty, atmosferickej vlhkosti ani vniknutiu hmyzu.

Pán Ladislav si až vtedy uvedomil, že podcenil jednu zo základných zásad spokojného nákupu, ktorou je možnosť voľby na základe informácií.
PRAVIDLÁ PRE SPRÁVNY VÝBER VÝROBKOV


 1. Najlepšou prevenciou je dostatok informácií.
 2. Prvým krokom pred nákupom by malo byť nazhromaždenie maximálneho množstva informácií o výrobku, jeho záručných podmienkach i zaistení pozáručného servisu. Výrobky s porovnateľnými úžitkovými vlastnosťami sa môžu v jednotlivých predajniach podstatne líšiť v cene i podľa ponúkaného servisu, proto je vždy potrebné porovnať ponuku v predajniach obchodných reťazcov s ponukou špecializovaných obchodov.
 3. Najnižšia predajná cena by pri nákupe vecí dlhodobej spotreby určite nemala byť hlavným a jediným kritériom úspešného nákupu.
 4. Nikdy nie je dobré podľahnúť prvej ponuke, určite nie pri nákupe mimo stálej prevádzkárne. Je veľmi pravdepodobné, že čoskoro objavíme rovnaký alebo porovnateľný výrobok s výhodnejším pomerom ceny a úžitkových vlastností.
 5. Pri nákupe vždy požadujme predvedenie výrobku i všetkých jeho funkcií. I v prípade, že nie je možné predviesť jeho funkčnost, môžeme sa aspoň presvedčiť, že výrobok nemá očividné vady a je kompletný.
 6. Základnou podmienkou bezproblémového a bezpečného používania väčšiny výrobkov je kvalitný návod v slovenskom jazyku. Mal by obsahovať informácie o výrobku, jeho ošetrovaní a údržbe a informácie o rizikách spojených s nesprávnym používaním či údržbou. Návod je vhodné si dobre pozrieť ešte pred zakúpením výrobku.
 7. Zakúpený výrobok musí byť v súlade s kúpnou zmluvou

AKO MÁ BYŤ VÝROBOK OZNAČENÝ


Všeobecne platí, že predajca musí zajistiť, aby ním predávané výrobky boli priamo viditeľne a zrozumitelne označené nasledujúcimi údajmi v slovenskom jazyku:


 1. Názov výrobku
 2. Označenie výrobcu nebo dovozcu, prípadne dodávateľa (niekedy stačí aj len registrovaná ochranná známka)
 3. Údaj o hmotnosti, množstve, veľkosti nebo rozmeroch (ak sú použité kódy, vždy by mali byť v predajni k dispozícii prevodné tabuľky)
 4. Pri textilných výrobkoch naviac údaje o zložení materiálu. Názvy jednotlivých druhov textilných vlákien a ich popis stanovuje vyhláška a nie je možné ich zamieňať s obchodnými značkami (napr. označenie 100% Lycra nie je údajom o materiále, ale o jeho značke)
 5. Pri obuvi tiež údaje o materiáloch použitých v  jej hlavných častiach. Pre označenie sa používajú medzinárodné symboly
 6. Názvy jednotlivých druhov krištáľového skla a im vyhláškou priradenými symbolmi, ktoré sa nemôžu používať pre iné výrobky.
 7. Ďalšie údaje potrebné k ich identifikáciii alebo použitiu, zvlášť tými, které stanovujú právne predpisy (vyhlášky či nariadenia vlády), prípadne k nim harmonizované technické normy.


 

Ak nie je možné predávané výrobky označiť priamo, musí ich predajca viditeľne a zrozumiteľne označiť predpísanými údajmi iným vhodným spôsobom.

V prípade neoznačených výrobkov je predajca povinný tieto údaje na požiadanie spotrebiteľa pravdivo uviesť, prípadne doložiť.


POZOR: Ak si predajca svoje povinnosti

neplní, je potrebné upozorniť príslušný

dozorný orgán !ZSS – ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV


 1. Ochraňujeme práva spotrebiteľov v oblastiach, kde možnosti jednotlivca nestačia
 2. Využívame k tomu poradenstvo, spotrebiteľské vzdelávanie, spoluprácu s médiami a ďalšie formy zviditeľňovania aktuálnych spotrebiteľských problémov na slovenskom, ale i európskom trhu
 3. Podávame spotrebiteľom pomocnú ruku ve všetkých spotrebiteľských oblastiach, radíme, na čo si dávať pozor pri reklamáciach, upozorňujeme na nové zákony, varujeme pred nekalými praktikami obchodníkov
 4. Sieť našich regionálnych spotrebiteľských poradenských centier pokrýva všetky hlavné regióny Slovenska
 5. Sprostredkujeme riešenie spotrebiteľských sporov vo vzťahu
  spotrebiteľ – predajca/poskytovateľ služieb
 6. Aktívne sa zúčastňujeme procesu tvorby spotrebiteľskej legislatívy

 

Máte konkrétny spotrebiteľský dotaz k tejto téme?

Obraťte sa na naše:

Spotrebiteľské poradne

Volajte poradenskú linku:

02 544 111 48

0905 719 874

VYDANÉ ZA PODPORY EU
Ako sa nepopáliť pri kúpe výrobkov

 


 • Kúpili ste si niekedy výrobok, s ktorým ste si potom nevedeli rady?
 • Viete, čo by mal obsahovať správny návod k použitiu?
 • Viete, čo to je rozpor s kúpnou zmluvou?

 • Združenie slovenských spotrebiteľov


Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou