Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

Trvajte na svojich právach!


Obdobné práva platia v celej Európskej únii.


Podomový predaj


 • Súbor 1  [pdf, 0,19 MB]  stiahni


 • Pri dverách pani Žúborovej zazvonil sympatický predajca vysávačov. Chvíľu bola nerozhodná, ale potom podľahla lákavej ponuke vyluxovania jednej miestnosti v byte zadarmo. Predajca bol presvedčivý, a tak pani Žúborová na záver prezentácie s dobrým pocitom podpísala zmluvu. Dobrý pocit ale vydržal iba do príchodu jej syna. Spoločne usúdili, že cena za vysávač je príliš vysoká.


  Občiansky Zákonník dáva v § 48 , § 49, ako aj v zákone č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zákonov, možnosť za určitých podmienok odstúpiť od zmluvy uzavretej mimo priestory obvyklé k podnikaniu dodávateľa.


  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


  Od zmluvy uzavretej pri podomovom predaji má spotrebiteľ právo odstúpiť v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, a to bez uvedenia dôvodu. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Uvedená 7 dňová lehota na odstúpenie je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu. Spotrebiteľ v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

   

  AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY


  1. Odstúpenie od zmluvy uplatnite písomne, najlepšie doporučeným listom s doručenkou.

  2. List zašlite osobe, uvedenej v písomnom upozornení na možnosť odstúpenia od zmluvy.

  3. Pokiaľ taká osoba nie je uvedená, kontaktujte predávajúceho v jeho sídle alebo bydlisku.
  4. V liste uveďte, že v zákonnej lehote odstupujete od zmluvy.

  5. Špecifikujte tovar a žiadajte vo vami určenej lehote (napr. 15 dní) vrátenie peňazí.

  6. Nie ste povinný svoje rozhodnutie zdôvodňovať.  TIP: Pokiaľ nakupujete v obchode, zákon predávajúcemu neukladá povinnosť umožniť vám následné odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodov. Napriek tomu sa vždy vyplatí overiť si, či obchod nevychádza v ústrety svojim zákazníkom nad rámec zákona a neumožňuje v určitej lehote tovar vrátiť.


  ÚVER

  1. Pri podomovom predaji vám, predovšetkým u drahých výrobkov, môže byť ponúknutý predaj na úver.

  2. Uvážte, či sú splátky vo vašich finančných možnostiach

  3. Starostlivo preštudujte podmienky úveru, predovšetkým výšku úroku a možnosť splácania úveru pred dohodnutým termínom splatnosti.

  4. Overte si, či je uvedená sadzba RPMN (ročná percentálna miera nákladov).  TIP: Možnosť odstúpenia od zmluvy sa vzťahuje aj na predaj tovaru na výstavách či predvádzacích akciách. Podobné pravidlá platia aj v iných európských štátoch. Pokiaľ ste takto zakúpili tovar v inom štáte EU a neviete si rady, ako od zmluvy odstúpiť, môžete sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum.  ČOHO SA VYVAROVAŤ

  1. Nepúšťajte do svojho domu alebo bytu neznáme osoby prichádzajúce s výhodnou ponukou. Pokiaľ sa rozhodnete ponuku vypočuť, prizvite tretiu osobu. Nikdy s domnelým obchodníkom neostávajte osamote.
  2. Nenechajte sa predávajúcim zmanipulovať k unáhleným rozhodnutiam, vyžiadajte si čas na rozmyslenie.
  3. Pred podpisom si vždy starostlivo zmluvu prečítajte.
  4. Nedojednávajte si návštevu dodávateľa za účelom objednávky, v takom prípade by ste sa zbavili možnosti od zmluvy odstúpiť  TIP: Skôr ako sa rozhodnete výrobok zakúpiť, overte si, aké skúsenosti mali s produktom a predávajúcim iní spotrebitelia.
  TIP: Aj pri podomovom predaji musí predávajúci plniť povinnosti dané zákonom, teda napr. nesmie klamať spotrebiteľa. Pokiaľ sa domnievate, že sa takého konania dopúšťa, obráťte sa na miestne príslušný krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie.  ZSS – ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV


  1. Ochraňujeme práva spotrebiteľov v oblastiach, kde možnosti jednotlivca nestačia.
  2. Využívame k tomu poradenstvo, spotrebiteľské vzdelávanie, spoluprácu s médiami a ďalšie formy zviditeľňovania aktuálnych spotrebiteľských problémov na slovenskom, ale i európskom trhu.

  3. Podávame spotrebiteľom pomocnú ruku vo všetkých spotrebiteľských oblastiach, radíme, na čo si dávať pozor pri reklamáciach, upozorňujeme na nové zákony, varujeme pred nekalými praktikami obchodníkov.

  4. Sieť našich regionálnych spotrebiteľských poradenských centier pokrýva všetky regióny Slovenska.

  5. Sprostredkujeme (mimosúdne) riešenie spotrebiteľských sporov vo vzťahu
   spotrebiteľ – predajca/poskytovateľ služieb.

  6. Aktívne sa zúčastňujeme procesu tvorby spotrebiteľskej legislatívy.


  VYDANÉ ZA PODPORY EU  Máte konkrétnu spotrebiteľskú otázku k téme podomového predaja?

  Obraťte sa na naše:

  Spotrebiteľské poradne

   

  Volajte poradenskú linku:

  02 544 111 48

  0905 719 874  Ako odhaliť nekalé praktiky pri podomovom predaji?


  1. Pozývate si obchodníkov s výhodnými ponukami k sebe domov?
  2. Poznáte svoje práva pri podomovom predaji alebo predaji na výstavách?
  3. Viete, ako od takej zmluvy odstúpiť?


  Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou