Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

Trvajte na svojich právach!


Obdobné práva platia v celej Európskej únii.


Bankové služby


 • Súbor 1  [pdf, 0,17 MB]  stiahni


 • Bankové služby nám umožňujú používať peniaze jednoduchšie a rýchlejšie. Bežný účet  v banke sa stáva nevyhnutným pre každého spotrebiteľa. Legislatíva Európskej únie značne ovplyvnila  úroveň poskytovaných bankových služieb aj u nás.

   

  BEŽNÝ ÚČET

   

  Účet si môžeme založiť v banke podpísaním zmluvy o bežnom účte.

  Podmienkou je:

  • Vek 18 rokov (alebo zákonný zástupca maloletého)
  • Predloženie občianskeho preukazu
  • Niekedy banka vyžaduje ihneď splatný minimálny vklad

   

  Vklady na bežných účtoch sú zo zákona poistené na 90 % zostatku, maximálne však do výšky 20.000 EUR (ekvivalent v slovenských korunách) pre jednu osobu v jednej banke.

   

  Pozor pri prevodoch:

  Dôležitý je zadaný dátum peňažného prevodu (banky majú lehoty).

  Banky musia realizovať platbu do dvoch pracovných dní (v prípade ak sa vykonáva prevod medzi dvoma vykonávacími inštitúciami).

   

   

  TIP: Venujte čas porovnaniu viacerých ponúk. Všimnite si poplatky v sadzobníku, minimálny zostatok, úroky z vkladov, úroky pri prečerpaní, dostupnosť pobočky a bankomatu. Zmluvu môže majiteľ účtu kedykoľvek s okamžitou účinnosťou písomne vypovedať.

   

  BANKOVÉ    KARTY

   

  Umožňujú výber hotovosti a realizáciu platieb v bankomatoch alebo bezhotovostné platenie u vybraných predajcov. 

  Kreditná karta vám dovoľuje čerpať úver. V zahraničí je obvykle výhodnejšie kartou platiť, než si vyberať hotovosť z bankomatu.

   

  TIP: Informujte sa o poplatku za výber z  bankomatov konkurenčných bánk, poplatku za vedenie karty, podmienkach jej použitia v zahraničí. Noste kartu oddelene od dokladov a majte zo sebou telefónne číslo pre blokáciu karty pri jej strate či odcudzení. Uvážlivo si stanovte týždenný limit pre transakcie.

   

  ÚVERY

   

  Hypotekárny úver - investícia do vlastného bývania a stavebného pozemku

  Spotrebiteľský úver – slúži predovšetkým na nákup spotrebných výrobkov, na financovanie rôznych služieb (školné, dovolenka) a tiež na financovanie nákupu či rekonštrukcie nehnuteľností. Úroveň ukazovateľa RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) informuje oveľa lepšie než ročná úroková sadzba o všetkých podstatných výdajoch spojených s úverom. Dôležité sú podmienky možného predčasného splatenia úveru.

   

  TIP: Veľký úver je životné rozhodnutie. Uvedomte si, že čím viac si požičiate, tým viac musíte vrátiť.

   

   

  INVESTÍCIE

   

  • Platí: Čím vyšší výnos, tým vyššie riziko.
  • Za najmenej rizikové sa považujú vklady na životné poistky, dôchodkové a stavebné sporenie.
  • Fondy a investície do akcií sú považované za rizikovejšie, avšak s možnosťou vyššieho výnosu.
  • Pri fondoch sa  zamerajte na poplatky a predchádzajúce  výnosy, na finančné zázemie a renomé  fondu, dodržiavanie etických princípov. Pozor na neprimerane výnosné ponuky
  • Rozdeľte svoje investície na viaceré možnosti. Poraďte sa s odborníkmi .

   

  TIP: Zaujímajte sa o všetky poplatky, ktoré budete musieť platiť, vrátane poplatkov za vedenie účtu, poistenie, sankčné poplatky. Porovnávajte vždy viac ponúk. Doprajte si čas na dôkladný výber.

   

  Pri  zmluve o finančnej službe uzatvorenej na diaľku (napr. cez internet) je nutné písomne oznámiť údaje o možných spôsoboch mimosúdneho vybavenia sťažnosti a celkovú výšku odplaty za poskytovanú službu vrátane všetkých poplatkov, ďalej údaje o možnosti odstúpiť od zmluvy a lehotách na odstúpenie,  údaje o práve na predčasné skončenie zmluvy vrátane prípadných pokút. Odstúpiť od zmluvy možno bez udania dôvodu do 14 dní od uzavretia zmluvy na diaľku alebo od doručenia informácií podľa ustanovenia § 4 ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, ak zmluva na diaľku bola uzavretá na žiadosť spotrebiteľa prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý neumožňuje poskytnutie informácií podľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu.

   

   

  KEĎ   NASTANE   PROBLÉM

   

  - Stály rozhodcovský súd rieši spory medzi klientom a bankou (aj stavebnou sporiteľňou) pri tuzemských platbách.

  -Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) dozerá na dodržovanie podmienok podľa zákona o spotrebiteľskom úvere.

  -Vždy sa môžete obrátiť na Združenie slovenských spotrebiteľov (ZSS) – pracovníci spotrebiteľských poradní vám pomôžu zorientovať sa vo vašich právach a doporučia vhodný postup pre riešenie problému.

   

   

  ZSS – ZDRUŽENIE   SLOVENSKÝCH   SPOTREBITEĽOV

  1. Ochraňujeme práva spotrebiteľov v oblastiach, kde možnosti jednotlivca        nestačia.
  2. Využívame na to poradenstvo, spotrebiteľské vzdelávanie, spoluprácu s médiami a ďalšie formy zviditeľňovania aktuálnych spotrebiteľských problémov na slovenskom, ale i európskom trhu.
  3. Podávame spotrebiteľom pomocnú ruku vo všetkých spotrebiteľských oblastiach, radíme, na čo si dávať pozor pri reklamáciách, upozorňujeme na nové zákony, varujeme pred nekalými praktikami obchodníkov.
  4. Sieť našich regionálnych spotrebiteľských poradenských centier pokrýva všetky hlavné regióny Slovenska.
  5. Sprostredkujeme riešenie spotrebiteľských sporov vo vzťahu             spotrebiteľ – predajca/poskytovateľ služieb.
  6. Aktívne sa zúčastňujeme procesu tvorby spotrebiteľskej legislatívy.

   

   

   

  Máte konkrétnu spotrebiteľskú otázku k tejto téme?

   

  Obráťte sa na naše:

  Spotrebiteľské poradne

   

  Volajte poradenskú linku:

  02 544 111 48

   0905 719 874

   

   

  VYDANÉ ZA PODPORY EU

   

   

   

  BANKOVÉ    SLUŽBY

   

   

  1. Trápia vás vysoké bankové poplatky a chcete ušetriť?
  2. Potrebujete pôžičku?
  3. Viete, čo je dôležité pri výbere?
  4. Kam sa obrátiť v prípade problémov? 


  Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou