Úvodná stránka
Novinky

5.11.2008

Klamlivá a zavádzajúca reklama produktu Vanish Inteligence

Asociácia spotrebiteľov Slovenska podala 28.10.2008 Slovenskej obchodnej inšpekcii podnet na zastavenie vysielania zavádzajúcej a klamlivej reklamy výrobku Vanish Inteligence.25.5.2006
Posolstvo komisára EK pre zdravie a ochranu spotrebiteľov k informačnej kampani na Slovensku 

5.5.2006
Dňa 5. mája 2006 bola spustená kampaň pre osvetu spotrebiteľov.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

Najčastejšie pýtané otázky

Balenie tovaru

Je predávajúci povinný predaný tovar bezplatne zabaliť a akou formou? Stava sa mi, že po zaplatení nechá pokladníčka tovar na pulte a ďalej sa oň nestará. Pri vypýtaní mi za trochu väčšiu tašku zaúčtuje 5 korún.

Zuzana Kollárová, ŽarnovicaOtázku balenia tovaru pri predaji spotrebiteľovi rieši všeobecne zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v § 17. Uvádza sa v ňom, že ak to povaha výrobkov vyžaduje, najmä s ohľadom na hygienické podmienky predaja a charakter použitia, je predávajúci povinný výrobky predávať v hygienicky neškodiacich obaloch, alebo ich do takých obalov pri predaji zabaliť. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi vhodný obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobkov pritom uhrádza predávajúci a nie kupujúci. V praxi to znamená, že napríklad potraviny musí predávajúci bezplatne zabaliť, resp. umožniť ich zabalenie. Čo sa týka spotrebného tovaru, táto povinnosť už nepôsobí vzhladom na znenie zákona tak jednoznačne.  Je však bežné, že aj výrobky spotrebného charakteru, pokiaľ nie sú zabalené už výrobcom, predávajúci balí.  Nárok na ďalšie zabalenie baleného tovaru však spotrebiteľ určite nemá, rovnako ako na Vami spomínanú "väčšiu" tašku pri splnení uvedenej povinnosti. 

Asociácia spotrebiteľov Slovenska

Návrat hore


Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou