Úvodná stránka
Novinky

5.11.2008

Klamlivá a zavádzajúca reklama produktu Vanish Inteligence

Asociácia spotrebiteľov Slovenska podala 28.10.2008 Slovenskej obchodnej inšpekcii podnet na zastavenie vysielania zavádzajúcej a klamlivej reklamy výrobku Vanish Inteligence.25.5.2006
Posolstvo komisára EK pre zdravie a ochranu spotrebiteľov k informačnej kampani na Slovensku 

5.5.2006
Dňa 5. mája 2006 bola spustená kampaň pre osvetu spotrebiteľov.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

NEWS

Vanish


Televízna reklama predstavuje výrobok Vanish Inteligence ako produkt, ktorý stačí naliať na škvrnu a vzápätí pod tečúcou vodou škvrna zmizne. Asociacia spotrebiteľov Slovanska nechala otestovať účinnosť odstraňovania škvŕn v akreditovanom laboratóriu VÚTECH-CHEMITEX. Laboratórne výsledky však zistili, že takto odvysielaná reklama je klamlivá a nezodpovedá realite.  Po pridaní Vanish Inteligence k pracím prostriedkom, sa účinnosť odstránenia škvŕn buď nezvýšila vôbec alebo sa zvýšila o 2 až 6 %. Ani v jednom prípade nebola testovaná škvrna odstránená úplne. Testovalo sa pri teplote prania 40 stupňov Celzia, pričom Vanish Inteligence tvrdí, že odstraňuje škvrny už od teploty 30 stupňov.

Na základe uvedených laboratórnych testov, Asociácia spotrebiteľov Slovenska dospela k záveru, že televízna reklama na produkt Vanish Inteligence spĺňa predpoklady klamlivej a zavádzajúcej reklamy. Spotrebiteľov o tom informovala v televíznej relácii TEST MAGAZÍN vysielanej dňa 28. októbra 2008 na STV 2.Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou