Úvodná stránka
Novinky

12.10.2018
V treťom štvrťroku 2018 sme realizovali štyri porovnávacie spotrebiteľské testy z prostriedkov štátnej dotácie: test smotanových nanukov, test mletej sladkej papriky, test loveckej salámy a test balených strúhaných syrov.

13.6.2018
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy.

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.

17.1.2018
Projekt porovnávacie spotrebiteľské testy - vecné vyhodnotenie projektu ASSR december 2017.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

NEWS

Projekt porovnávacie spotrebiteľské testy - vecné vyhodnotenie 1.štvrľrok 2018


V mesiacoch marec a apríl sme realizovali jeden porovnávací spotrebiteľský test z prostriedkov štátnej dotácie- test konzervovaného chrenu. Okrem neho sme zadali na začiatku mája na testovanie do akreditovaných laboratórií ďalšie dva testy, ktorých výsledky dostaneme do polovice júna a následne budú spracované a zverejnené. 1. test chrenu. Na porovnávanie sme vybrali potravinovú komoditu, ktorá nikdy nebola testovaná ani u nás ani v okolitých krajinách. Po analýze spotrebiteľských požiadaviek a laboratórnych možností, sme do testu zaradili konzervovaný chren respektíve potravinové výrobky označené ako chren s hlavnou zložkou chren. Po nákupe vzoriek v bežnej obchodnej sieti sme dali v laboratóriu ŠVPU v Bratislave otestovať senzorickú a mikrobiologickú kvalitu. Laboratórne skúšky trvali dva týždne. Po obdržaní protokolov o teste sme urobili spotrebiteľské hodnotenie, výsledné poradie a sprievodný text. Následne sme vyrobili televíznu reláciu Test magazín ktorú RTVS odvysielala v premiére dňa 31.marca 2018 na Dvojke a v piatych reprízach na jednotke a na dvojke. Spotrebitelia aj vy si ju môžete pozrieť vo videoarchíve RTVS - viedeoarchiv/Test magazín/ 31.,marca link: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13169/152267#22 Pred zvučkou relácie je upozornenie, že reláciu finančne podporilo Ministerstvo hospodárstva SR. Doposiaľ vyčerpané prostriedky zo štátnej dotácie: 843,20€ Doposiaľ nevyčerpané prostriedky zo štátnej dotácie: 14.156,80€

Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou