Úvodná stránka
Novinky

12.10.2018
V treťom štvrťroku 2018 sme realizovali štyri porovnávacie spotrebiteľské testy z prostriedkov štátnej dotácie: test smotanových nanukov, test mletej sladkej papriky, test loveckej salámy a test balených strúhaných syrov.

13.6.2018
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy.

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.

17.1.2018
Projekt porovnávacie spotrebiteľské testy - vecné vyhodnotenie projektu ASSR december 2017.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

NEWS

Porovnávacie spotrebiteľské tysty Vecné vyhodnotenie III.štvrťrok 2018


V treťom štvrťroku 2018 sme realizovali štyri porovnávacie spotrebiteľské testy z prostriedkov štátnej dotácie: test smotanových nanukov, test mletej sladkej papriky, test loveckej salámy a test balených strúhaných syrov. Okrem neho sme zadali na konci septembra na testovanie do akreditovaných laboratórií v Žiline test dámskych farebných tričiek, ktorého výsledky dostaneme v polovici októbra a následne bude spracovaný a zverejnený. 1. test smotanových nanukov. Na porovnávanie sme vybrali komoditu, ktorá sa často kupuje v letných mesiacoch a doposiaľ sme ju nikdy netestovali. Po analýze spotrebiteľských požiadaviek a laboratórnych možností, sme do testu zaradili osem výrobkov ktoré mali na obale označenie smotanový nanuk alebo nanuk. Po nákupe vzoriek v bežnej obchodnej sieti sme dali v laboratóriu ŠVPU v Bratislave otestovať obsah živočíšneho tuku a obsah rastlinného tuku, senzorickú a mikrobiologickú kvalitu. Laboratórne skúšky trvali dva týždne. Po obdržaní protokolov o teste sme urobili spotrebiteľské hodnotenie, výsledné poradie a sprievodný text. Následne sme vyrobili televíznu reláciu Test magazín ktorú RTVS odvysielala v premiére dňa 30.júna 2018 na Dvojke a v piatych reprízach na jednotke a na dvojke. Spotrebitelia aj vy si ju môžete pozrieť vo videoarchíve RTVS - viedeoarchiv/Test magazín Hlavné zistenie testu: Mnohé mrazené výrobky balené do tvaru nanuku nie sú smotanový nanuk ale zmrazený rastlinný tuk. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13169/160453#15 2. test mletých červených paprík -korenina. Na porovnávanie sme vybrali komoditu, pri ktorá je najbežnejším korením v naších zemepisných šírkach a pri ktorej sme mali podozrenie na falšovanie. Do testu zaradili jedenásť výrobkov. Po nákupe vzoriek v bežnej obchodnej sieti sme dali v laboratóriu ŠVPU v Bratislave otestovať obsah množstvo červeného farbiva a prítomnosť látky hexan. Hexan je látka pomocou ktorej dokáže výrobca mletej červenej papriky odobrať z vysušenej suroviny červené farbivo, separovať ho a predať zvlášť ako drahé prírodné červené farbivo. To čo potom zostane je mletá papriková drť s nízkym obsahom farbiva. Po obdržaní protokolov o teste sme urobili spotrebiteľské hodnotenie, výsledné poradie a sprievodný text. Následne sme vyrobili televíznu reláciu Test magazín ktorú RTVS odvysielala v premiére dňa 7.júla 2018 na Dvojke a v piatych reprízach na jednotke a na dvojke. Spotrebitelia aj vy si ju môžete pozrieť vo videoarchíve RTVS - viedeoarchiv/Test magazín Hlavné zistenie testu: Prítomnosť hexanu síce nebola laboratórne dokázaná, možno aj preo, že ide o prchavú látku, ale niekoľko sušených paprík malo tak málo červeného farbiva, že vôbec neobstáli v teste. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13169/160996#4 3. test loveckých salám. Po vlaňajšom teste spišských párkov sme vybrali na testovanie ďalšiu v Bruseli registrovanú zaručenú slovenskú tradičnú špecialitu aby sme zistili, či výrobcovia dodržiavajú predpísanú receptúru. Do testu zaradili osem výrobkov. Po nákupe vzoriek v bežnej obchodnej sieti sme dali v laboratóriu ŠVPU v Bratislave otestovať obsah mäsa, tuku, čistej svalovej bielkoviny, soli, prítomnosť sóje a farbív ako aj aktivitu vody. Všetky tieto skúšky boli potrebné na zistenie dodržania predpísanej receptúry. Po obdržaní protokolov o teste sme urobili spotrebiteľské hodnotenie, výsledné poradie a sprievodný text. Následne sme vyrobili televíznu reláciu Test magazín ktorú RTVS odvysielala v premiére dňa 6.októbra 2018 na Dvojke a v piatych reprízach na jednotke a na dvojke. Spotrebitelia aj vy si ju môžete pozrieť vo videoarchíve RTVS - viedeoarchiv/Test magazín Hlavné zistenie testu: Výrobcovia obchádzajú povinnosť dodržať predpísanú receptúru tým, že nepoužívajú na výrobkoch predpísaný názov "tradičná lovecká saláma" ale len lovecká saláma, čím zavádzajú spotrebiteľov, ktorí si doteraz mysleli že kupujú slovenskú špecialitu - loveckú salámu! https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13169/168926#4 4. test balených strúhaných syrov. Do testu zaradili komoditu pri ktorej sme mali podozrenie, že sa používajú látky o ktorých spotrebitelia nevedia a ktoré ani výrobcovia neuvádzajú na obale. Pri výrobe tvrdých polotvrdých aj polomäkkých sa používa na ošetrenie povrchov antibiotikum a antimykotikum Natamicín. Väčšina slovenských spotrebiteľov to nevie a ani nevie že kôr týchto syrov je nevhodná na konzumáciu a majú si ju skrojiť. V balenom strúhanom syre nemá prítomnosť natamicínu žiadny technologický význam a preto by tam ani nemal byť. Do testu sme dali desať výrobkov. Po nákupe vzoriek v bežnej obchodnej sieti sme dali v laboratóriu ŠVPU v Dolnom Kubíne otestovať prítomnosť natamicínu, obsah tuku v sušine, sušinu tuk ako aj prítomnosť cudzieho tuku na zistenie falšovania syra. Po obdržaní protokolov o teste sme urobili spotrebiteľské hodnotenie, výsledné poradie a sprievodný text. Následne sme vyrobili televíznu reláciu Test magazín ktorú RTVS odvysiela v premiére dňa 27.októbra 2018 na Dvojke a v piatych reprízach na jednotke a na dvojke. Spotrebitelia aj vy si ju môžete pozrieť vo videoarchíve RTVS - viedeoarchiv/Test magazín Hlavné zistenie testu: V troch z desiatych strúhaných syrov bol zistený natamicín, ktorý by tam z technologického hľadiska ako aj z pohľadu spotrebiteľa nemal byť. Dva testované syry nedodržali obsah tuku a štyri testované syry nedodržali predpisy, lebo deklarované údaje na obale nesúhlasili so skutočne zisteným obsahom. Finančné čerpanie: laboratórne skúšky - test nanukov -912,00€ laboratórne skúšky - test papriky - 1980,70€ laboratórne skúšky - test lovecké salámy - 2122,00€ laboratórne skúšky - test strúhaných syrov - 2201,40€ Doposiaľ vyčerpané prostriedky zo štátnej dotácie: 8.059,30€ Doposiaľ nevyčerpané prostriedky zo štátnej dotácie: 6.940,70€

Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou