Úvodná stránka
Novinky

10.9.2019
V mesiacoch júl - august je dvojmesačná letná vysielacia štruktúra RTVS počas ktorej sa nevysiela v premiére televízna relácia Test Magazín v ktorej podľa Projektu zverejňujeme výsledky testov. V mesiaci august sme mali v pláne ukončiť testovanie slovenských mäsových výrobkov s chráneným označením regionálnej špeciality zaregistrovaným v Európskou Komisiou, testom Liptovských salám. Pri nákupe v bežných obchodných sieťach sme však zistili, že výrobcovia prestali dodávať do obchodnej siete Liptovskú salámu. Na základe toho, sme sa rozhodli odložiť porovnávací test týchto salám a nakúpili sme na testovanie 10 rôznych druhov šuniek. Laboratórne skúšky prebiehajú od augusta a ukončené budú odovzdaním protokolov o skúškach 16. septembra. Po odovzdaní protokolov budú spracované do hodnotiacej tabuľky a samotný test bude zverejnený odvysielaním prvú októbrovú sobotu v RTVS.

26.7.2019
V mesiacoch apríl - máj sme realizovali jeden porovnávací spotrebiteľský test ktorý sme uhradili z vlastných prostriedkov ako náš podiel na spolufinancovaní projektu - test sušených hrozienok.

26.6.2019
Asociácia spotrebiteľov v SR na základe žiadosti dostala od MH SR aj v roku 2019 pridelenú štátnu dotáciu v celkovej sume 10 000,-EUR na projekt Porovnávacie spotrebiteľské testy

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

NEWS

Dotácia MH SR na rok 2019


Cieľom projektu je realizácia slovenských porovnávacích spotrebiteľských testov výrobkov. Ich zmyslom je informovanie spotrebiteľov o kvalite respektíve nekvalite výrobkov, ktorú samy doma nemajú možnosť zistiť Porovnávacie spotrebiteľské testy realizujeme v akreditovaných laboratóriách, ktorým platíme za vykonané skúšky O realizovaných testoch informujeme spotrebiteľov najúčinnejšou možnou formou. Vyrábame spotrebiteľskú televíznu reláciu Test magazín, ktorú na svojom druhom a prvom programe vysiela RTVS a zároveň ostáva 12 mesiacov v archíve na internetovej stránke RTVS.

Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou