Úvodná stránka
Novinky

10.9.2019
V mesiacoch júl - august je dvojmesačná letná vysielacia štruktúra RTVS počas ktorej sa nevysiela v premiére televízna relácia Test Magazín v ktorej podľa Projektu zverejňujeme výsledky testov. V mesiaci august sme mali v pláne ukončiť testovanie slovenských mäsových výrobkov s chráneným označením regionálnej špeciality zaregistrovaným v Európskou Komisiou, testom Liptovských salám. Pri nákupe v bežných obchodných sieťach sme však zistili, že výrobcovia prestali dodávať do obchodnej siete Liptovskú salámu. Na základe toho, sme sa rozhodli odložiť porovnávací test týchto salám a nakúpili sme na testovanie 10 rôznych druhov šuniek. Laboratórne skúšky prebiehajú od augusta a ukončené budú odovzdaním protokolov o skúškach 16. septembra. Po odovzdaní protokolov budú spracované do hodnotiacej tabuľky a samotný test bude zverejnený odvysielaním prvú októbrovú sobotu v RTVS.

26.7.2019
V mesiacoch apríl - máj sme realizovali jeden porovnávací spotrebiteľský test ktorý sme uhradili z vlastných prostriedkov ako náš podiel na spolufinancovaní projektu - test sušených hrozienok.

26.6.2019
Asociácia spotrebiteľov v SR na základe žiadosti dostala od MH SR aj v roku 2019 pridelenú štátnu dotáciu v celkovej sume 10 000,-EUR na projekt Porovnávacie spotrebiteľské testy

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

NEWS

Vecné vyhodnotenie 1.časti Projektu Porovnávacie spotrebiteľské testy 2019


V mesiacoch apríl - máj sme realizovali jeden porovnávací spotrebiteľský test ktorý sme uhradili z vlastných prostriedkov ako náš podiel na spolufinancovaní projektu - test sušených hrozienok. Okrem neho budú do konca roku realizované ďalšie štyri testy z oblasti potravinárskych výrobkov. Tie budú spracované zverejnené v mesiacoch september, október, november a december. O aké výrobky konkrétne pôjde nemôžeme vopred informovať aby sme nezmarili výsledky testov. 1. test hrozienok. Na porovnávanie sme vybrali potravinovú komoditu, ktorá je náchylná na výskyt plesní a toxínov a v rámci štátnej kontroly sa dlho nevykonávala kontrola na tieto látky v sušených hrozienkach. Výsledky testu ukázali, že naša voľba bola správna. Po nákupe vzoriek v bežnej obchodnej sieti sme dali v laboratóriu ŠVPU v Bratislave otestovať senzorickú a mikrobiologickú kvalitu. Laboratórne skúšky trvali dva týždne. Po obdržaní protokolov o teste sme urobili spotrebiteľské hodnotenie, výsledné poradie a sprievodný text. Následne sme vyrobili televíznu reláciu Test magazín ktorú RTVS odvysielala v premiére v sobotu 25.05.2019 o 14:25 na Dvojke a v piatych reprízach na jednotke a na dvojke. Spotrebitelia aj vy si ju môžete pozrieť vo videoarchíve RTVS - viedeoarchiv/Test magazín/ 25. maj link: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14176/188516 Cena testu: 1 364,96€ Uhradené z vlastných prostriedkov ASSR: 1 364,96€ Doposiaľ vyčerpané prostriedky zo štátnej dotácie: 0,00€ Doposiaľ nevyčerpané prostriedky zo štátnej dotácie: 10.000,00€

Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou