Úvodná stránka
Novinky

5.11.2008

Klamlivá a zavádzajúca reklama produktu Vanish Inteligence

Asociácia spotrebiteľov Slovenska podala 28.10.2008 Slovenskej obchodnej inšpekcii podnet na zastavenie vysielania zavádzajúcej a klamlivej reklamy výrobku Vanish Inteligence.25.5.2006
Posolstvo komisára EK pre zdravie a ochranu spotrebiteľov k informačnej kampani na Slovensku 

5.5.2006
Dňa 5. mája 2006 bola spustená kampaň pre osvetu spotrebiteľov.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

E-newsroom

Leťte za oddychom či prácou načas a bez problémov

Bratislava 29. júna 2006 – Na druhom podujatí v rámci kampane „Trvajte na svojich právach!“, ktoré bolo venované téme práv spotrebiteľov v leteckej doprave, sa stretla skutočne zaujímavá zostava diskutujúcich. O dobrých aj zlých skúsenostiach z letov za prácou či dovolenkou spolu hovorili pani Anita Fokkema a Hein Bollens z Európskej komisie, Miroislav Tulák zo ZSS, Tatiana Jonáková zo Slovenských aerolínií a tiež zástupcovia Slovenskej obchodnej inšpekcie, na ktorú sa v prípade potreby môžu spotrebitelia obrátiť so svojimi sťažnosťami.

Právnička Zuzana Olexová detailne vysvetlila, ako prijatím nariadenia Európska únia posilnila práva pasažierov a ako majú slovenskí cestovatelia prípadné problémy riešiť. Zaujímavým oživením boli osobné skúsenosti s lietaním cestovateľa a zároveň moderátora podujatia Martina Nikodýma, ktorý priblížil poslucháčom, aké problémy môže spôsobiť zatúlaná batožina či oneskorený let.

Tlačové informácie z tohto stretnutia si môžete stiahnuť tu.

Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou