Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

10 základných práv spotrebiteľov v európskej únii
Zlepšovanie spotrebiteľských práv, prosperity a blahobytu sú základné hodnoty Európskej únie, čo sa odráža aj v jeho práve. Členstvo v Európskej únii zabezpečuje ďalšiu ochranu pre spotrebiteľov. 20. júla 2004 vydala Európska Komisia – Generálne riaditeľstvo zdravia a ochrany spotrebiteľa 10 základných princípov ako právo Európskej únie chráni spotrebiteľa, bez ohľadu z ktorej krajiny EÚ pochádza.

V tomto dokumente je minimálna úroveň ochrany, ktoré majú mať všetky krajiny EÚ, a ktoré by mali, podľa európskych zákonov, dať spotrebiteľom. Detaily. aké to presne sú práva – a ako ich možno využívať – sa líšia v každej krajine a závisia od toho ako sa zaviedli európske pravidlá do národného práva. Národné spotrebiteľské práva môžu, v niektorých prípadoch dať aj vyšší stupeň ochrany. Bližšie informácie o spotrebiteľských právach sú uvedené na konci dokumentu.

1. Kúp si čo chceš, kde chceš

Obľubuješ nakupovanie v inom meste, v inej európskej krajine? Európske zákony ťa povzbudzujú “nakupuj, kým nepadneš” bez obávania sa platenia cla alebo ďalšej dane, keď sa vrátiš domov. Toto platí, či ideš do druhej krajiny nakupovať, alebo keď si objednáš tovar cez internet, poštou alebo telefónom.
Vo všeobecnosti úrady v tvojej krajine nemôžu zastaviť dovoz tovaru, ktorý je zákonne zakúpený v inej európskej krajine. Hoci existuje niekoľko výnimiek, napríklad tovary ako strelné zbrane a tovary morálne útočné.
Návrat hore


2. Ak to nefunguje, vráť to späť

Čo ak si kúpiš nový televízny prístroj a vzápätí sa ti pokazí? Podľa európskeho práva, ak produkt, ktorý si kúpil nevyhovuje zmluve, ktorú si kúpou uzavrel s predajcom v čase nákupu, môžeš ju zrušiť a môžu ti to opraviť alebo vymeniť. Alternatívne môžeš žiadať o zníženie ceny a zľavu, alebo o úplné vrátenie tvojich peňazí. To platí počas dvoch rokov po dodaní tovaru. Počas prvých šiestich mesiacoch po doručení bremeno dôkazu je na predajcovi, nie spotrebiteľovi - dokázať, že predaný produkt bol zhodný predajnou zmluvou.

Tento princíp, že produkt sa musí “zhodovať s predajnou zmluvou” ťa tiež ochraňuje pred tým, keď dostaneš to, s čím si nesúhlasil. Napríklad, ak to s čím si súhlasil kúpiť bol starožitný nábytok a čo ti bolo zaslané bola reprodukcia, tak to môžeš vrátiť späť.
Návrat hore3. Vysoké štandardy bezpečnosti pre potraviny a iné spotrebiteľské tovary

Pozri sa dookola v svojom obchode – uvidíš produkty z celej Európy. Sú všetky bezpečné? Áno musia byť. EÚ má zákony, ktoré pomôžu zabezpečiť, že produkty ktoré si kúpiš sú bezpečné. Napriek tomu žiadny systém regulácie nemôže zabezpečiť spotrebiteľom nulové riziko, alebo 100% bezpečnosť. Krajiny EÚ majú napriek tomu najvyššie bezpečnostné štandardy vo svete.

Ochrana potravín je založená na princípe, že sa potrebujeme pozrieť na celok “potravinovej reťaze” v záujme zaistenia bezpečnosti. Zákony EU o potravinách preto regulujú, ako farmári vyrábajú potraviny (zahŕňajúc aké chemikálie používajú ak pestujú rastliny a s čím kŕmia ich zvieratá), ako sú potraviny spracovávané, aké farbivá a prísady sa v nich môžu používať. Európska únia má tiež zákony regulujúce bezpečnosť potravín dovážaných do Európskej únie z ostatných častí sveta.

Európske zákony o bezpečnosti na iné spotrebiteľské tovary sú tiež prísne. Je to všeobecná požiadavka zákonov EÚ, že všetky produkty predané v Európskej únii musia byť bezpečné. Ak firma zistí, že umiestnila nebezpečné tovary na trh, má zákonnú povinnosť informovať úrady postihnutých krajín. Ak tovar predstavuje závažné nebezpečenstvo, spoločnosť musí zorganizovať vrátenie tovaru.
Návrat hore


4. Poznaj to, čo ješ

Ako môžeš zistiť, čo je v tvojom jedle? Stačí sa pozrieť na informácie na obale! Zákony EÚ na označovanie potravín ti umožňujú vedieť, čo ješ. Všetky detaily prísad použitých na výrobu potravinového výrobku musia byť uvedené na etikete, spolu s uvedením použitých farbív, konzervačných látok, sladidiel a iných chemických prísad. Ak prísada je taká, na ktorú by mohli niektorí spotrebitelia byť alergický, musí to byť vyznačené na etikete, aj keby použité množstvá boli veľmi malé.

Zákony označovania potravín regulujú, ktoré výrobky sa môžu nazývať “organické” a ktoré môžu používať mená spojených s kvalitou výrobkov z tradičných regiónov – napríklad, ak je označenie Prosciutto di Parma môžeš si by istý, že šunka pochádza z Parmy, ak je označenie Kalamata môžeš si byť istý, že olivy sú z Kalamaty. Európske právo umožňuje vedieť či potravina je geneticky modifikovaná (GM) alebo obsahuje geneticky modifikované prísady. Ak sa tak stane, potom musí byť označená ako geneticky modifikovaná.
Návrat hore5. Zmluvy majú byť spravodlivé pre spotrebiteľov

Už si niekedy podpísal zmluvu bez toho, aby si prečítal aj všetky malé písmená v nej? Čo ak tie malé písmená hovoria, že záloha, ktorú si práve zaplatil je nenávratná – dokonca aj keď firma zlyhá v doručení zásielky z jej strany. Čo ak hovorí, že nemôžeš zrušiť zmluvu pokiaľ nezaplatíš spoločnosti vydieračské množstvo v kompenzáciách?

Európske právo hovorí, že tieto typy neférových zmluvných podmienok sú zakázané. Nezáleží akú zmluvu podpíšeš, nezáleží v ktorej krajine Európskej Únie si ju podpísal, právo Európskej únie ťa chráni pred takýmito druhmi zneužitia.
Návrat hore6. Spotrebitelia môžu zmeniť svoje rozhodnutie

Čo ak sa predajca nečakane objaví v tvojom dome a snaží sa ťa presvedčiť podpísať zmluvu, aby si mal nainštalované “dvojito glazúrované“ okná, alebo nové drahé koberce? Právo Európskej únie ťa ochraňuje pred týmto druhom podomového predaja. Všeobecným pravidlom je, že môžeš zrušiť takúto zmluvu do siedmich dní. Je tu, ale napriek tomu pár výnimiek: napríklad, poistné zmluvy a nákupy nepresahujúce sumu 6O EUR.

Právo Európskej únie ťa tiež ochraňuje ako spotrebiteľa, keď nakupuješ prostredníctvom pošty, internetu, alebo teleshopingových firiem a od iných “ predajcov na diaľku“. Podvody ako “zotrvačné predávanie“ – posielajúce ti tovary, ktoré si neobjednal a potom vyžadujúce platbu – sú zakázané zákonmi Európskej únie. Ak si kúpiš výrobok alebo službu z internetovej stránky, poštovej služby alebo teleshopingovej spoločnosti môžeš zrušiť kontrakt, bez uvedenia dôvodov do siedmich dní. Pre niektoré finančné služby máš až štrnásť pracovných dní na zrušenie zmluvy.
Návrat hore7. Jednoduchšie porovnávanie cien

Ako porovnáš cenu dvoch rozličných značiek potravín, keď jedny sú v 375 gramovom balení a druhé v 500 gramovom balení? Zákony Európskej únie vyžadujú od obchodníkov, aby uvádzali jednotkovú cenu tovarov – koľko stojí jedno kilo alebo jeden liter – aby ti pomohli správne a jednoduchšie sa rozhodnúť, čo je výhodnejšie.

Právo Európskej únie taktiež vyžaduje od firiem poskytujúcich finančné služby, aby ti podali určité informácie v štandardizovanej forme. Napríklad, úverové spoločnosti a spoločnosti kreditných kariet ti musia povedať ročnú úrokovú mieru, ktorú budeš musieť zaplatiť – nie len aké sú mesačné poplatky.
Návrat hore8.Spotrebiteľ nesmie byť klamaný

Dostaneš list od zásielkovej spoločnosti v ktorom ti blahoželajú k výhre prvej ceny v lotérii, ktorú oni zorganizovali. Najavo však vyjde, že to nie je nič viac len podfuk, aby si od nich objednal tovar alebo pretelefonoval veľa peňazí. V skutočnosti si nevyhral nič. Je tento druh marketingu legálny?

Nie. Reklama, ktoré zavádza alebo klame spotrebiteľov je zakázaná právom Európskej Únie. Naviac, ak hovoríš s obchodníkom z teleshopingu, zásielkovej spoločnosti alebo internetovým predajcom, musia byť k tebe otvorení a čestní. Právo Európskej únie požaduje, aby ti podali úplné informácie o tom, kto sú, čo predávajú, koľko to stojí (zahŕňajúc dane a doručovacie poplatky) a ako dlho bude trvať dodanie.
Úverové a kreditné spoločnosti ti musia, podľa zákonov Európskej Únie, dať úplné informácie pri podpísaní akejkoľvek úverovej zmluvy, do ktorej vstupuješ. Toto musí obsahovať informácie, aké vysoké úroky platíš, ako dlho bude zmluva platiť a ako ju môžeš zrušiť.
Návrat hore9.Ochrana počas dovolenky

Čo ak ideš na dovolenku a zájazdový operátor skrachuje? Čo ak dovolenková brožúra sľubovala luxusný hotel a to čo dostaneš je turistická ubytovňa? V obidvoch prípadoch ti zákony Európskej únie ponúkajú ochranu. Ak by aj zájazdový operátor skrachoval, musí zabezpečiť, aby si sa dostal domov. Musia ti tiež ponúknuť náhradu, ak tvoja dovolenka nezodpovedá tomu, čo sľubovali v brožúrke. Ak zájazdový operátor skúša zvýšiť cenu dovolenky, alebo zmeniť dovolenkové sídlo, bez tvojho súhlasu, zákony Európskej Únie ti umožňujú zrušiť tvoju objednávku. A ak sa ocitneš na letisku a zistíš že sa nemôžeš dostať na svoj let, pretože letecký alebo zájazdový operátor ho preobjednal, Európska únia ti dáva právo na kompenzáciu.

Kým si na dovolenke – alebo keď si späť doma - právo Európskej únie ťa chráni pred bezohľadnými predajcami timeshare - vlastníckych programov. Timeshare ti ponúkajú právo používať apartment alebo vilu v prázdninovom sídle na určenú dobu každý rok ak si zakúpiš podiel vlastníckych práv. V minulosti sa timeshare predajcovia v niektorých dovolenkových letoviskách zameriavali na turistov z iných krajín a tlačili ich k podpisovaniu drahých zmlúv, ktorým dobre nerozumeli. Právo Európskej únie ťa proti tomu chráni. Si oprávnený mať kópiu timeshare brožúry – a preklad zmluvy v tvojom vlastnom jazyku. Ak podpíšeš zmluvu, máš desať dňové “ochladzovacie obdobie“ počas ktorého ju môžeš zrušiť bez udania dôvodov.

Právo Európskej Únie to robí jednoduchším aj pre majiteľov chlpatých priateľov pri ceste na dovolenku. Keď už raz tvoj veterinár vydal pre tvojho psa, mačku alebo iné zviera jeden z nových “pasov pre domácich miláčikov“ tvoje domáce zviera môže s tebou cestovať do ktorejkoľvek krajiny Európskej únie.
Návrat hore10. Efektívna náhrada pri cezhraničných sporoch

Európska únia sponzoruje množstvo sietí, ktoré môžu poskytnúť spotrebiteľom rady a podporu pri podávaní sťažností proti obchodníkom v iných krajinách Európskej únie.
V každej z 25-tich členských štátoch Európskej únie môžu občania dostať radu v národnom jazyku tej krajiny, zavolaním informačnej služby “Europe Direct“ zadarmo* na číslo : 00 800 6 7 8 9 10 11
Návrat hore
* Táto služba je zadarmo z hociktorej telefónnej linky v každej z 25-tich členských štátov. Prosím všimnite si, niektorí mobilný operátori nepovoľujú prístup k telefónnym číslam zadarmo.

Európska komisia má úrady v hlavných mestách všetkých 25-tich členských štátov Európskej únie, práve tak ako v niektorých hlavných regionálnych mestách. Tieto kancelárie ti môžu dať radu a dokumentáciu v jazyku krajiny v ktorej sa nachádzaš. Môžeš nájsť ich adresu on-line na : http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm


Komisia vytvorila sieť Európskych spotrebiteľských centier. Tieto centrá ťa môžu poučiť o tvojich právach, pri cezhraničných nákupoch. Kontakt na existujúce centrá pozri: http://europa.eu.int//comm/consumers/map.htm


Sieť národných domov Európskych mimosúdnych riešení (Clearing House of the European Extra-judical Network / EEJ-Net) bude v najbližších rokoch postupne rozšírená v celej rozšírenej Európskej únii. V tejto sieti ti môžu pomôcť pripraviť sťažnosť proti obchodníkovi v druhej krajine Európskej únie alebo sledovať riešenie tvojho cezhraničného sporu pomocou “mimosúdnej“ siete (podobne ako národná ombudsmanovská schéma). V tejto chvíli EEJ-Net zahŕňa 15 členských štátov plus Nórsko a Island. Pre kontaktné informácie: http://europa.eu.int/comm/consumers/redress/out_of_court/eej_net/acce_just14_en.htm

Online informácie o EÚ môžeš tiež nájsť v 20-tich európskych jazykoch na: http://www.europa.eu.int

Súbor faktov o tvojich právach v Európskej únii je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine na stránke Komisie “Dialóg s občanmi“: http://europa.eu.int/citizensrights/


Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou